Kurzy

1. Základní kurzy svařováníIkona přihlášky

 • ZK 111 1.1- ruční obloukové svařování obalenou elektrodou
 • ZK 135 1.1- obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG)
 • ZK 141- obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu (TIG, WIG), materiál ocel / nerez / hliník
 • ZK 311 1.1 - svařování kyslíko-acetylénovým plamenem

2. Kurzy svařování Odkaz na kurz

dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606-1, ČSN EN ISO 9606-2,  ČSN EN ISO 9606-5  ( i pro zkoušky v souladu s ČSN EN 12 732, čl. 10, PED 97/23/EC )

 • 111 - svařování obalenou elektrodou ( trubky, plechy )
 • 135 - svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu
 • 141 - svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu, materiál ocel / nerez / hliník
 • 311 - svařování kyslíko-acetylénovým plamenem

3. Kurzy pájení mědi dle EN 13 585 Přihláška na kurz

 • tvrdé pájení mědi

4. Kurzy zaškolení dle ČSN přihláška

 • řezání kyslíkem
 • stehování el. obloukem
 • měkké i tvrdé pájení mědi

5. Doškolení a přezkoušení pro prodloužení platnosti oprávnění ke svařování odkaz na kurz


6. Rekondiční kurzy svařování odkaz na přihlášku na kurz

svářeč